+20 69 3600 145 info@redseacollege.com

TDI CCR Karışım Gaz Dalıcısı

TDI CCR Karışım Gaz Dalıcısı kursunun amacı, CCR dalgıçlarına normoksik karışım gazları seyreltici (diluent) olarak kullanarak, 39 – 60 metre arasında etkili ve güvenli dalışlar yapmayı öğretmektir. Kurs esnasında, 60 metre derinliğe kadar CCR normoksik karışım gaz dalışlarını planlamayı ve gerçekleştirmeyi öğreneceksiniz. TDI kursu belli bir model ile beraber yürütülmesi gereken bir kurstur, ancak IANTD kursu genel normoksik karışım gaz kursudur ve mevcut olan ve tanınan tüm CCR modelleri için uygulanırs.

[blockquote_right][themecolor]Fiyat[/themecolor]
[themecolor]- Kurs: 950€, gazlar dahildir.[/themecolor]
[themecolor]- Öğrenci Kiti ve Kitaplar: 50€[/themecolor]
[themecolor]- Sertifika Ücreti: 35€.[/themecolor]
* PURE, IANTD ve TDI’ın değişik CCR Eğitmenlik Kurslarını verebilmektedir.
[/blockquote_right]

[themecolor]Mevcut modeller[/themecolor]

  • Inspiration Classic
  • Inspiration Vision
  • Evolution / Evolution+
  • Megalodon
  • Evo II
  • Ourobouros
  • Sentinel
  • Submatix
  • KISS (classic & sport)

[themecolor]Program limitleri[/themecolor]

Normoksik karışım gaz seyrelticisi kullanarak CCR ünitesi ile 60 m

[themecolor]Süre[/themecolor]

4 gün
(Teori – 1 havuz/sığ su çalışması – eğitim için 4 teknik dalış, bu dalışların üçü trimix 14/34 ile yapılır – trimix 20/25’lik normoksik yedek sistem (bail-out) ile eğitim, toplam 300 dakika dalış süresi).

[themecolor]Önkoşullar[/themecolor]

– Kursa başlarken en az 18 yaşında olmak
– Belli bir CCR ünitesi için CCR Dalıcısı olmak
– Belli bir CCR cihazı ile en az 20 adet ve en az 25 saat kayıtlı dalışa sahip olmak
– En az 100 kayıtlı dalışa sahip olmak ve bu dalışlardan en az 30unun 27 metre ve daha derine yapılmış olması
– Önerilir: Açık Devre Teknik Dalıcı sertifikasına sahip olmak

* Erken rezervasyon oranları ve özel kampanyalar için bizimle iletişime geçin.

Book Now  FAQ

Önemli Not

Güvenlik sebebiyle, tüm PADI kursiyerlerinin kursa başlamadan önce kısa bir tıbbi formu tamamlamaları gerekmektedir. Listelenen koşulların hiçbiri yoksa, formu imzalayıp kursa başlayabilirsiniz. Herhangi bir koşul sizde mevcutsa, bir önlem olarak, bir hekimin durumu değerlendirmesi, dalışa mani durum oluşturup oluşturmadığına bakması ve dalışa mani durum yoksa tıbbi formu onaylayıp imzalaması gerekir. Bu form son 12 ay içerisinde imzalanmışsa geçerli sayılır. Forma göz atmak için tıklayın.

Pin It on Pinterest